www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

CDA CDA
Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor de christen-democratie staat de gemeenschap centraal, de samenleving van mensen die elk voor een stukje van de wereld verantwoordelijk zijn. Het gezin, de school, de wijk, de vereniging; zij vormen de...   Website

ChristenUnie ChristenUnie
De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen...   Website

Meer Links

Europa Transparant Europa Transparant
Europa Transparant is een a-politieke partij. Onze missie strekt zich niet uit tot het bedenken of bepleiten van oplossingen. Europa Transparant zal alleen de problemen en onregelmatigheden boven tafel proberen...
http://www.europatransparant.nl

VVD VVD
De VVD is opgericht in 1948 en werkt en denkt vanuit het liberalisme. Op basis van het Liberaal Manifest en de Beginselverklaring brengen onze politici het liberalisme in praktijk. Periodiek stellen we verkiezingsprogramma's...
http://www.vvd.nl

SP Socialistische Partij SP Socialistische Partij
De SP (Socialistische Partij) is de snelst groeiende partij van Nederland. Binnen en buiten het parlement werkt de partij aan haar doel: een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid...
http://www.sp.nl

SGP Staatkundig Gereformeerde Partij SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is in 1918 opgericht en daarmee de oudste politieke partij van ons land. De standpunten van de SGP zijn gebaseerd op de Bijbel. De SGP is ervan overtuigd dat God alle eer...
http://www.sgp.nl

PvdA Partij van de Arbeid PvdA Partij van de Arbeid
De PvdA is een vereniging van meer dan 60.000 leden die samen bepalen wat er moet gebeuren. Die leden zijn actief in meer dan 500 plaatselijke afdelingen en twaalf gewesten. Afgevaardigden uit die plaatselijke...
http://www.pvda.nl

OSF Onafhankelijke Senaats Fractie OSF Onafhankelijke Senaats Fractie
De OSF - Onafhankelijke SenaatsFractie - is een vereniging van onafhankelijke provinciale politieke partijen. De OSF maakt zich sterk voor politiek op niveau: plaatselijke partijen voor de gemeenteraden...
http://www.osf.nl

LPF Lijst Pim Fortuyn LPF Lijst Pim Fortuyn
U kunt kiezen voor links, rechts of ergens daartussenin. Maar ik raad u aan te kiezen voor de partij die werkt vanuit de gedachte van Pim Fortuyn, de grootste politieke vernieuwer die ons land sinds tijden heeft...
http://www.vereniginglijstpimfortuyn.nl

PVV Partij voor de Vrijheid (Groep Wilders) PVV Partij voor de Vrijheid (Groep Wilders)
Om de Nederlandse economie weer sterker en vitaler te maken en te zorgen voor economische groei en meer welvaart, moet de Nederlandse overheid krimpen, nutteloze uitgaven schrappen, en de belastingen verlagen...
http://www.groepwilders.nl

PvN Partij voor Nederland (Groep Nawijn) PvN Partij voor Nederland (Groep Nawijn)
Het lidmaatschap van de federatieve politieke Partij voor Nederland staat open voor onafhankelijke politieke verenigingen (federatielid) en personen (gewone leden)
http://www.partij-voor-nederland.nl

GroenLinks GroenLinks
GroenLinks is d? groene partij van Nederland: wij zorgen voor schone lucht, mooie natuur en een goed klimaat
http://www.groenlinks.nl

D66 D66
In het verkiezingsprogramma 2006 - 2010 vindt u concrete oplossingen voor vraagstukken die nu spelen. Maar de dagelijkse praktijk van het parlementaire werk is veel gevarieerder dan wij nu kunnen voorspellen...
http://www.d66.nl